INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE


Instalacje wodociągową i kanalizacyjną wykonuje się po zakończeniu stanu surowego, ale część prac warto wykonać wcześniej aby przygotować warunki do podłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej.

Oferujemy dostosowane pod Państwa potrzeby projekty doprowadzenia ciepłej oraz zimnej wody a także wody użytkowej do celów kuchennych.
Z reguły zapewniamy przyłącze do wodomierza zlokalizowane we wskazanym przez Klienta miejscu. W wewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych używane są wyłącznie rury z tworzywa PVC, ze względu na średnice rur konieczne jest rozkucie w ścianie i stropach.
Ponadto oferujemy projektowanie instalacji sanitarnych w Katowicach oraz Małopolsce, projekty regulacji istniejących wewnętrznych
instalacji wodnych przy pomocy zaworów podpionowych.

Najbardziej istotnymi kwestiami w procesie montażu to decyzja o źródle wody oraz sposobie odprowadzania ścieków. Warto przy tym mieć na uwadze, że nowoczesne domy jednorodzinne posiadają przyłącza wodno kanalizacyjne, które są standardem bez którego użytkowanie
budynku mogłoby być utrudnione. Stąd w ofercie firmy znajdą Państwo także wewnętrzne instalacje kanalizacyjne, przyłącza oraz odwodnienia liniowe. Stosowane są w przydomowych posesjach, inwestycjach budowlanych aby odprowadzać wodę z wjazdów do garaży, ogrodów, podjazdów.

Poprawny system odwodnienia dachu zapewniają odwodnienia połaci dachowych, które decydują o trwałości elewacji ale także fundamentów, ścian podziemnych oraz całego budynku. Podstawowe ich zadanie to zebranie wód opadowych systemem rynnowym z połaci dachowej
oraz odprowadzenie ich jak najdalej od ścian budynku. Gwarantujemy trwałość i wykonanie z należytą starannością najwyższej jakości.

Wybrane realizacje:

- Projekt wymiany instalacji wody ciepłej, zimnej dla osiedla ŚRODULA w Sosnowcu
- Projekt sieci wody ciepłej, zimnej dla budynków osiedla Środula
- Projekt instalacji wody przeciwpożarowej wraz ze stacją hydroforową dla osiedla Środula
- Projekt wymiany instalacji wody ciepłej, cyrkulacyjnej dla osiedla ZADOLE w Katowicach
- Projekt instalacji wod.-kan. wraz z kotłownią dla budynku CENTRALI ZBYTU WĘGLA w Katowicach

Zobacz także: instalacje gazowe, kotłownie gazowe